Tilbake
Skriv ut

Lardal skole besøker Norsk Bergverksmuseum

RUNDTUR I KONGENS GRUVE

Bli med på togtur til Kongens gruve og en spennende omvisning 342 meter under overflaten og 2300 meter inn i fjellet. Vi ser på Kongens gruves hovedsjakt, den fantastiske Fahrkunsten fra 1881, en strosse som er et stort bergrom og Christian 7 stoll med mer.

Kle dere godt for temperaturen er ca. +6 grader. Togturen inn/ut tar 12 min og innebærer en del støy. Bruk derfor utdelte ørepropper. Gruveanlegget er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere, besøkende med svak fysikk eller synshemning. Ved brann og uforutsette hendelser må de besøkende være i stand til å evakuere 2,3 km til fots ut gruvegangen. Omvisningen til fots rundt i gruva tar ca. 65 min og er 800 meter lang. Turen innebærer vandring opp trapper tilsvarende fem etasjer (16 meter).

Etter lunsj er elevene på aktivitetsplassen og får prøve seg på ulike metoder i f.b.m. gruvedrift. 


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Larvik
  • Kunstnere/grupper: Norsk Bergverksmuseum