Tilbake
Eivind Hanch-Hansen
Eivind Hanch-Hansen
Skriv ut

Kulturarv 2018/ 2019: ARKITEKTUR - hva er det?

ARKITEKTUR

Så lenge mennesket har eksistert, har det formet sine omgivelser. Arkitekturfaget favner både fortid, nåtid og fremtid. Hvorfor bygde man pyramidene? Hvordan bor folk i verden i dag? Hvordan løser vi overgangen til et bærekraftig samfunn?

Arkitektur er et sammensatt fagområde som berører en rekke fag i skolen. Arkitekturfaget omfatter langt mer enn estetisk innsikt og forståelse, det handler om samfunns- og kulturforståelse, bruk og opplevelser av vårt bygde miljø, byer og steder; det handler om økonomi og ressurshold, om teknologien rundt oss, om økologien og energien – og livet vi lever.

HVA: En reise i tid, sted og rom. Fokus på forutsetninger for våre bygde omgivelser. Hvordan påvirker omgivelsene og arkitekturen menneskene, og hvilke muligheter har vi til å forme vår egen virkelighet og framtid. Opplegget er delt i to;

- teoretisk del med fokus på hva som former ulik arkitektur, og hvordan dette påvirker oss gjennom temaer som historie, religion, samfunnsfag mm.
- praktisk del med fokus på konstruksjon, matematikk og konkrete formingsoppgaver/ øvelser.

FORANKRING:
- ”Arkitektur og omgivelser” er nasjonalt valgfag i videregående
- Felles programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram i Formgivningsfag

Aktuelt og tverrfaglig tema med referanser til undervisningen i andre fag: f.eks. naturfagene, matematikk, samfunnsfag, historie og RLE-fag.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Sivilarkitekt Sverre Aaker Sondresen og Eivind Hanch-Hansen (Arkitektur i Skolen DA).

Om kunstner / utøver / gruppe