Tilbake
http://www.preusmuseum.no/Opplev-utstillingene/Kommende-utstillinger/Bending-the-Frame
Skriv ut

Visuell kunst 2018/ 2019: Preus Museum

En fotohistorie – fra skatter til serieproduksjon

«En fotohistorie» er Preus museums faste utstilling som illustrerer fotohistorien fra 1839 og frem til i dag ved hjelp av kameraer, tekniske gjenstander og fotografier. Her finnes også et eget rom der man kan leke seg med optiske prinsipper, og ikke minst et «camera obscura» som til tross for mørket kan få et lys til å gå opp for en.

23. november - 24. mars Edward Burtynsky - Man and Earth. Lights and Shadows. og
                                            Rune Eraker - Det blinde øye.

Utstillingen ses i sammenheng og fokuserer på menneskets spor i naturen, og klimaendringer. Utstillingene kan ses opp mot temaet bærekraft.

Formidlingen vil være dialogbasert, og ta for seg miljøet og hva vi kan gjøre. Verksted som tar for seg et bærekraftig samfunn.

Utstillinger og verksteder avhenger av museets program: http://www.preusmuseum.no/Opplev-utstillingene/Kommende-utstillinger

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune