Tilbake
Skriv ut

7. trinn - Kitty Kielland - Haugar kunstmuseum 2018

Kitty L. Kielland (1843—1914) var en pioner. Hun var først ute med å bringe inn Jæren som motiv i landskapskunsten, og hun var en av de første kunstnerne som malte i friluft. Utstillingstittelen Fri luft henviser både til friluftsmaleriet og til ytringsfrihet – til en fri luft å debattere i.

Som kunstner tok Kielland penselen fatt og malte på mennenes arena. Mens de fleste kvinnelige kunstnerne på den tiden malte interiører og portretter, spesialiserte Kielland seg på landskap. Kielland tok med seg skissekassen sin, utforsket forblåste landskaper på Jæren, skoger i Nord-Frankrike, stille tjern på Østlandet og norske høyfjell. Etter hvert tok hun med seg store lerreter og var en av de første kunstnerne som malte ferdige bilder foran motivet. Kielland skapte sin egen plass i fortellingen om det norske landskapet, en fortelling mennene inntil da hadde vært alene om å konstruere.

Utstillingen viser bredden og utviklingen i Kiellands kunstnerskap og som en av de første norske kunstnerne, tok Kielland med seg impulser fra fransk 1880-tallsmaleri og innførte nyromantikken i Norge. I en rekke malerier skildres den lyse sommerkvelden, fargeklangen i himmelen og stille tjern. Kiellands favorittmotiv var likevel de jærske torvmyrene, et motiv som er høyaktuelt med tanke på dagens klimadebatt der forskere stadig trekker frem torvmyrenes sentrale rolle i økosystemet. Ifølge Kiellands mangeårige og nære venn, Arne Garborg, evnet Kielland å forvandle den svarte torvmyren til poesi.

Utstillingen inneholder i tillegg verk av kunstnere Kielland var inspirert av eller arbeidet tett med, blant annet Lars Hertervig, Hans Gude, Harriet Backer og Eilif Peterssen.

--------------

Inspirert av Kiellands malerier lager elevene egne landskapsbilder, med vekt på komposisjon og fargebruk. Landskapsmotivet skisses opp på maleplaten, med forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn og elevene blander sin egen palett.

___________________________________________________________________________

Haugar Vestfold Kunstmuseum ønsker velkommen til omvisning og verksted i utstillingen KITTY KIELLAND – Fri luft. Omvisningens form og innhold tilpasses den aktuelle målgruppen. For elevene i grunnskole og videregående skole knyttes formidlingen særlig til læringsmålene i kunst og håndverk, kunst, design og arkitektur, norsk, historie og samfunnsfag.

Varighet 1t 45min

Medbragt lunsj spises før eller etter omvisning.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Larvik